Actas de Asamblea

2023

7 de febrero de 2023

Acta de la Asamblea

25 de abril de 2023

Acta de la Asamblea

15 de septiembre de 2023

Acta de la Asamblea

5 de octubre de 2023

Acta de la Asamblea

30 de noviembre de 2023

Acta de la Asamblea

2022

18 de enero de 2022

Acta de la Asamblea

16 de junio de 2022

Acta de la Asamblea

14 de diciembre de 2022

Acta de la Asamblea

2021

20 de enero 2021

Acta de la Asamblea

28 de abril de 2021

Acta de la Asamblea

6 de julio de 2021

Acta de la Asamblea

15 de noviembre de 2021

Acta de la Asamblea

2020

12 de febrero de 2020

Acta de la Asamblea

9 de julio de 2020

Acta de la Asamblea

26 de noviembre de 2020

Acta de la Asamblea

2019

16 de enero de 2019

Acta de la Asamblea Extraordinaria

24 de abril de 2019

Acta de la Asamblea

29 de julio de 2019

Acta de la Asamblea

12 de septiembre 2019

Acta de la Asamblea Extraordinaria

13 de noviembre de 2019

Acta de la Asamblea

2018

29 de junio de 2018

Acta de la Asamblea

28 de septiembre de 2018

Acta de la Asamblea

27 de diciembre de 2018

Acta de la Asamblea

2017

19 de enero de 2017

Acta de la Asamblea

28 de julio de 2017

Acta de la Asamblea

8 de noviembre de 2017

Acta de la Asamblea

20 de diciembre de 2017

Acta de la Asamblea

2016

23 de junio de 2016

Acta de la Asamblea

10 de noviembre de 2016

Acta de la Asamblea

2015

29 de abril de 2015

Acta de la Asamblea

20 de julio de 2015

Acta de la Asamblea

30 de septiembre de 2015

Acta de la Asamblea

3 de diciembre de 2015

Acta de la Asamblea

2014

30 de junio de 2014

Acta de la Asamblea

29 de octubre de 2014

Acta de la Asamblea

2013

6 de junio de 2013

Acta de la Asamblea

6 de noviembre de 2013

Acta de la Asamblea

2012

13 de febrero de 2012

Acta de la Asamblea

19 de junio de 2012

Acta de la Asamblea

6 de noviembre de 2012

Acta de la Asamblea

19 de diciembre de 2012

Acta de la Asamblea

2011

10 de junio de 2011

Acta de la Asamblea

20 de julio de 2011

Acta de la Asamblea

20 de julio de 2011

Acta de la Asamblea Constitutiva

26 de julio de 2011

Acta de la Asamblea

19 de diciembre de 2011

Acta de la Asamblea

2010

21 de junio de 2010

Acta de la Asamblea

26 de julio de 2010

Acta de la Asamblea

29 de noviembre de 2010

Acta de la Asamblea

27 de diciembre de 2010

Acta de la Asamblea

2009

20 de febrero de 2009

Acta de la Asamblea

30 de abril de 2009

Acta de la Asamblea

17 de julio de 2009

Acta de la Asamblea

22 de diciembre de 2009

Acta de la Asamblea

Ir al contenido