Actes d'Assemblea

2023

7 de febrero de 2023

Acta de l´Assemblea

25 de abril de 2023

Acta de l´Assemblea

15 de septiembre de 2023

Acta de l´Assemblea

5 de octubre de 2023

Acta de l´Assemblea

30 de noviembre de 2023

Acta de l´Assemblea

2022

18 de gener de 2022

Acta de l´Assemblea

16 de junio de 2022

Acta de l´Assemblea

14 de diciembre de 2022

Acta de l´Assemblea

2021

20 de gener 2021

Acta de l´Assemblea

28 d'abril del 2021

Acta de l´Assemblea

6 de juliol de 2021

Acta de l´Assemblea

15 de novembre de 2021

Acta de l´Assemblea

2020

12 de febrer de 2020

Acta de l´Assemblea

9 de juliol de 2020

Acta de l´Assemblea

26 de novembre de 2020

Acta de l´Assemblea

2019

16 de gener de 2019

Acta de l´Assemblea Extraordinària

24 d'abril del 2019

Acta de l´Assemblea

29 de juliol de 2019

Acta de l´Assemblea

12 de setembre 2019

Acta de l´Assemblea Extraordinària

13 de novembre de 2019

Acta de l´Assemblea

2018

29 de juny de 2018

Acta de l´Assemblea

28 de setembre de 2018

Acta de l´Assemblea

27 de desembre de 2018

Acta de l´Assemblea

2017

19 de gener de 2017

Acta de l´Assemblea

28 de juliol de 2017

Acta de l´Assemblea

8 de novembre de 2017

Acta de l´Assemblea

20 de desembre de 2017

Acta de l´Assemblea

2016

23 de juny de 2016

Acta de l´Assemblea

10 de novembre de 2016

Acta de l´Assemblea

2015

29 d'abril del 2015

Acta de l´Assemblea

20 de juliol de 2015

Acta de l´Assemblea

30 de setembre de 2015

Acta de l´Assemblea

3 de desembre de 2015

Acta de l´Assemblea

2014

30 de juny de 2014

Acta de l´Assemblea

29 d'octubre del 2014

Acta de l´Assemblea

2013

6 de juny de 2013

Acta de l´Assemblea

6 de novembre de 2013

Acta de l´Assemblea

2012

13 de febrer de 2012

Acta de l´Assemblea

19 de juny de 2012

Acta de l´Assemblea

6 de novembre de 2012

Acta de l´Assemblea

19 de desembre de 2012

Acta de l´Assemblea

2011

10 de juny de 2011

Acta de l´Assemblea

20 de juliol de 2011

Acta de l´Assemblea

20 de juliol de 2011

Acta de l'Assemblea Constitutiva

26 de juliol de 2011

Acta de l´Assemblea

19 de desembre de 2011

Acta de l´Assemblea

2010

21 de juny de 2010

Acta de l´Assemblea

26 de juliol de 2010

Acta de l´Assemblea

29 de novembre de 2010

Acta de l´Assemblea

27 de desembre de 2010

Acta de l´Assemblea

2009

20 de febrer de 2009

Acta de l´Assemblea

30 d'abril del 2009

Acta de l´Assemblea

17 de juliol de 2009

Acta de l´Assemblea

22 de desembre de 2009

Acta de l´Assemblea

Ir al contenido