Xifres clau del servei de proveïment

Població proveïda: 1.635.183 habitants.
Municipis EMSHI: 48.
Capacitat producció Plantes potabilitzadores: 6,4 m3/s.
Volum venda aigua en alta: 85,5 Hm3/año.
Longitud xarxes: 212 km.
Diàmetre conduccions: 200-1600 mm.
Rendiment hidràulic: 97%.
Volum depòsits: 321.600 m3.
Potència fotovoltaica instal·lada: 2.580 kWp.
Ir al contenido