Preguntes freqüents

Què és l'aigua en alta?

Entenem per proveïment d'aigua en alta a la captació de l'aigua bruta, la seua potabilització i la seua distribució des de les plantes potabilitzadores fins als punts de lliurament municipals.

Què és una ETAP?

Una Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) és la infraestructura hidràulica on se sotmet a l'aigua als processos de potabilització per a fer-la acta per al consum humà. L'aigua que subministra l'EMSHI es potabilitza en la ETAP El Realón, situada a Picassent; i en la ETAP La Presa, situada a Manises.

Quina capacitat d'emmagatzematge d'aigua té l'EMSHI?

Per a l'adequada gestió del sistema es compta amb depòsits d'emmagatzematge i regulació i emmagatzematge amb un volum superior als de 320.000 m3.

Quina capacitat de producció tenen les ETAPS El Realón i La Presa?

Les plantes potabilitzadores El Realón i La Presa, situades a Picassent i Manises respectivament, compten amb una capacitat de producció de 6,4 m3 /s i avançats tractaments com l'oxidació avançada amb ozó i la desinfecció ultraviolada. El *Realón i La Presa tracten més 100 milions de metres cúbics d'aigua a l'any. Totes dues ETAPS estan en funcionament les 24 hores del dia tots els dies de l'any per a garantir la disponibilitat i qualitat de l'aigua que se subministra a 1,6 milions d'habitants, que viuen en tota l'Àrea Metropolitana de València.

Per què la potabilitzadora La Presa és històrica?

La ETAP La Presa, situada a Manises, és de mitjan segle XIX i es tracta de la potabilitzadora més antiga d'Europa que segueix en actiu, en la mateixa ubicació, i que mai ha deixat d'estar operativa des dels seus orígens. En l'actualitat, juntament amb El Realón, és una de les infraestructures hídriques més avançades i modernes d'Espanya.

Hi ha un centre de control?

En cada ETAP existeix una sala de control des d'on es gestiona la planta i on està instal·lat el quadre sinòptic de l'estació, que pot explicar-se com un resum esquemàtic de tots els processos als quals se sotmet l'aigua i que ocorren en la planta.

Des del Centre de Comandament de Vara de Quart s'opera el sistema de proveïment gràcies al telecomandament implementat en els seus elements de regulació. Multitud de sensors distribuïts per tota la xarxa permeten conéixer en temps real variables com ara cabals, pressions, nivells de depòsits o concentracions de clor, amb les quals s'alimenta en temps real un bessó digital del sistema. El model permet anticipar-se al comportament de la xarxa i adoptar les millors decisions en matèria de regulació sense afecció a la ciutadania.

 

En aquesta etapa es manté a més l'estricte control de qualitat al qual ja és sotmesa l'aigua a la seua eixida de les potabilitzadores mitjançant estacions de control distribuïdes per tota la xarxa que reporten en temps real al Centre de Comandament paràmetres com ara clor, pH, conductivitat i terbolesa.

 

Quants quilòmetres té la xarxa de canonades de l'EMSHI?

L'aigua potabilitzada es distribueix a través de conduccions de gran diàmetre que parteixen de les plantes potabilitzadores fins als punts de distribució dels municipis que formen part de l'Àrea Metropolitana de València. Aqueixa extensa xarxa de canonades té una extensió de més de 210 quilòmetres.

Quina qualitat té l'aigua que subministra l'EMSHI?

L'aigua se sotmet a un estricte procés de potabilització i a avançats tractaments, com l'oxidació avançada amb ozó i la desinfecció ultraviolada, que certifiquen l'eliminació de microorganismes, com a virus, bacteris i protozous. A més, s'afig un procés de cloració, que forma part de la desinfecció de l'aigua. En el laboratori es realitzen més de 8.000 exhaustives anàlisis. Tot això garanteix que l'aigua que serveix l'EMSHI responga als màxims estàndards de qualitat.

 

A més de ser segura, és econòmica: 2.000 litres d'aigua de l'aixeta costen 1 euro; la mateixa quantitat d'aigua embotellada, costa 500 euros. I és sostenible: no necessita envasament ni transport per carretera, mar o aire.

Com contribueix l'EMSHI a la sostenibilitat?

L'EMSHI realitza una labor essencial per a la ciutadania, com és el subministrament d'aigua potable. I, a més, treballa amb un recurs vital i escàs: l'aigua. Aquests factors obliguen a tot projecte que emprenem siga sostenible i els beneficis del qual siguen duradors en el tiempo. L'EMSHI realitza una labor essencial per a la ciutadania, com és el subministrament d'aigua potable. I, a més, treballa amb un recurs vital i escàs: l'aigua. Aquests factors obliguen a tot projecte que emprenem siga sostenible i els beneficis del qual siguen duradors en el evitant bombaments innecessaris i incrementant l'eficiència dels existents per a reduir l'energia necessària per a bombar l'aigua, fomentant el consum de l'aigua de l'aixeta i aplicant l'economia circular.

Quina és l'àrea d'actuació de l'EMSHI?

L'EMSHI subministra aigua potable en alta a València i la seua àrea metropolitana, la qual cosa suposa proveir a més de 1,6 milions d'habitants. En l'actualitat, un total de 48 municipis són membres d'aquesta entitat. La demanda que cobreix l'EMSHI és de ­­­275 milions d'aigua potable al dia aproximadament, la qual cosa equival a 82 piscines olímpiques.

Quin és el rendiment hidràulic de l'EMSHI?

L'aigua és pedra angular del medi ambient. El major repte és garantir la seguretat hídrica en un context d'escassetat d'aquest recurs tan valuós i d'emergència climàtica. En l'EMSHI som referents en rendiment hidràulic, que se situa en el 97%.

Què és un bessó digital?

Es tracta d'una eina capaç de simular escenaris futurs, per la qual cosa és molt útil en l'ajuda de presa de decisions perquè la ciutadania no tinga afecció davant canvis de regulació d'aigua. Hi ha un instal·lat en el Centre de Control de Vara de Quart, des d'on es governa el sistema metropolità de proveïment d'aigua.

D'on capta l'aigua que subministra l'EMSHI?

Tots els recursos hídrics captats són aigües superficials, amb el que s'afavoreix així la protecció dels aqüífers. En concret, i en virtut de les concessions atorgades per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, l'EMSHI capta l'aigua bruta directament del riu Túria i del canal Xúquer-Túria.

Ir al contenido