Competències

L'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI) és l'administració pública que capta, potabilitza i distribueix aigua potable fins al punt de lliurament municipal a València i la seua àrea metropolitana.

Captació

L'EMSHI, en virtut de les concessions atorgades per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, capta l'aigua del riu Túria i del Canal Xúquer-Túria. Tots els recursos hídrics captats per l'EMSHI procedeixen d'aigües superficials, preservant amb això els aqüífers.

Reprodueix vídeo

Potabilització

Perquè l'aigua siga apta per al consum humà ha de sotmetre's a un procés de potabilització. L'aigua que subministra l'EMSHI es potabilitza en les Estacions de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) El Realón i La Presa, situades a Picassent i Manises, respectivament.

Reprodueix vídeo

Distribució

La distribució es dú a terme a través de més de 210 quilòmetres de conduccions de gran diàmetre que transporten l'aigua des de les plantes potabilitzadores fins als punts de lliurament municipals de les localitats que formen part de l'àrea metropolitana.

Reprodueix vídeo

Competències

L'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI) és l'administració pública que capta, potabilitza i distribueix aigua potable fins al punt de lliurament municipal a València i la seua àrea metropolitana.

Reprodueix vídeo
La EMSHI, en virtud de las concesiones otorgadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar, capta el agua del río Turia y del Canal Júcar-Turia. Todos los recursos hídricos captados por la EMSHI proceden de aguas superficiales, preservando con ello los acuíferos subterráneos.

Reprodueix vídeo
Perquè l'aigua siga apta per al consum humà ha de sotmetre's a un procés de potabilització. L'aigua que subministra l'EMSHI es potabilitza en les Estacions de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) El Realón i La Presa, situades a Picassent i Manises, respectivament.

Reprodueix vídeo
La distribució es dú a terme a través de més de 210 quilòmetres de conduccions de gran diàmetre que transporten l'aigua des de les plantes potabilitzadores fins als punts de lliurament municipals de les localitats que formen part de l'àrea metropolitana.

Ir al contenido