Secretaría

El Secretari General és el responsable de la Secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu de l'Entitat, així com de la seua Presidència, Assemblea, Junta de Govern i Comissions, d'acord amb la normativa específica de Règim Local i la pròpia d'aquest Ens Metropolità de Serveis Hidràulics.
Entre altres matèries a la Secretaria competeix el Registre General d'Entrada i Eixida de documents, la preparació dels assumptes a incloure en l'ordre del dia de les sessions a celebrar pels òrgans col·legiats de l'Entitat; la confecció de Llibres d'Actes de les sessions i de les Resolucions de Presidència, la direcció lletrada en tots aquells processos judicials en què siga demandat o demandant l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, la contractació administrativa, el patrimoni, el registre d'interessos i les funcions pròpies de recursos humans del personal de l'Entitat.

Documents dels diferents models

F 01. Model d'instància general

F 01. Model d'instància general

F 02. Model d'acreditació representants

F 02. Model d'acreditació representants

F 03. Consentiment dades notif_representants

F 03. Consentiment dades notif_representants

Ir al contenido