Àrea Tècnica

Entenem per proveïment d'aigua en alta, la captació, potabilització i lliurament de la mateixa fins al punt de distribució municipal, per a usos urbans.
Aquest aigua, es capta dels llocs que autoritza l'Autoritat de Conca, en el nostre cas la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, sota la seua supervisió i seguint les normes que la Llei d'Aigües imposa.
A aquest aigua se li dona el corresponent tractament, que la fa apta per al consum a què es destina, i que bàsicament es compon de neteja, desinfecció i pressurització.
Després d'una regulació per a satisfer les demandes horàries, es transporta al punt de distribució municipal.
Ir al contenido