Xarxes del servei d'aigua en alta

Més de 210 quilòmetres de canonades de diàmetres de 200 a 1600 mm conformen el Sistema Bàsic Metropolità de distribució. Mitjançant aquestes conduccions es transporta l'aigua des de ETAPS als municipis membres de l'EMSHI, comptant cada municipi amb un o diversos punts de lliurament a partir dels quals cada Ajuntament realitza la distribució mitjançant la seua xarxa de proveïment en baixa.
Intercalats en el sistema de distribució metropolità trobem depòsits d'emmagatzematge i regulació del volum global de la qual supera els 320.000 m3.
Ir al contenido