Ordres del Dia d'Assemblea

2024

12 de marzo de 2024

Convocatòria de l'Assemblea

2023

7 de febrero de 2023

Convocatòria de l'Assemblea

25 de abril de 2023

Convocatòria de l'Assemblea

15 de septiembre de 2023

Convocatòria de l'Assemblea

5 de octubre de 2023

Convocatòria de l'Assemblea

30 de noviembre de 2023

Convocatòria de l'Assemblea

2022

18 de gener de 2022

Convocatòria de l'Assemblea

16 de junio de 2022

Convocatòria de l'Assemblea

14 de diciembre de 2022

Convocatòria de l'Assemblea

2021

20 de gener de 2021

Convocatòria de l'Assemblea

28 d'abril del 2021

Convocatòria de l'Assemblea

6 de juliol de 2021

Convocatòria de l'Assemblea

15 de novembre de 2021

Convocatòria de l'Assemblea

2020

12 de febrer de 2020

Convocatòria de l'Assemblea

9 de juliol de 2020

Convocatòria de l'Assemblea

26 de novembre de 2020

Convocatòria de l'Assemblea

2019

16 de gener de 2019

Convocatòria de l'Assemblea Extraordinària

24 d'abril del 2019

Convocatòria de l'Assemblea

29 de juliol de 2019

Convocatòria de l'Assemblea Constitutiva

12 de setembre de 2019

Convocatòria de l'Assemblea Extraordinària

13 de novembre de 2019

Convocatòria de l'Assemblea

2018

29 de juny de 2018

Convocatòria de l'Assemblea

28 de setembre de 2018

Convocatòria de l'Assemblea

27 de desembre de 2018

Convocatòria de l'Assemblea

2017

19 de gener de 2017

Convocatòria de l'Assemblea

28 de juliol de 2017

Convocatòria de l'Assemblea

8 de novembre de 2017

Convocatòria de l'Assemblea

20 de desembre de 2017

Convocatòria de l'Assemblea

2016

23 de juny de 2016

Convocatòria de l'Assemblea

10 de novembre de 2016

Convocatòria de l'Assemblea

2015

29 d'abril del 2015

Convocatòria de l'Assemblea

20 de juliol de 2015

Convocatòria de l'Assemblea

20 de juliol de 2015

Convocatòria de l'Assemblea Constitutiva

30 de setembre de 2015

Convocatòria de l'Assemblea

3 de desembre de 2015

Convocatòria de l'Assemblea

2014

30 de juny de 2014

Convocatòria de l'Assemblea

29 d'octubre del 2014

Convocatòria de l'Assemblea

2013

6 de julio de 2013

Convocatòria de l'Assemblea

6 de novembre de 2013

Convocatòria de l'Assemblea

2012

13 de febrer de 2012

Convocatòria de l'Assemblea

6 de novembre de 2012

Convocatòria de l'Assemblea

19 de desembre de 2012

Convocatòria de l'Assemblea

2011

10 de juny de 2011

Convocatòria de l'Assemblea

20 de juliol de 2011

Convocatòria de l'Assemblea

20 de juliol de 2011

Convocatòria de l'Assemblea Constitutiva

26 de juliol de 2011

Convocatòria de l'Assemblea

19 de desembre de 2011

Convocatòria de l'Assemblea

2010

21 de juny de 2010

Convocatòria de l'Assemblea

26 de juliol de 2010

Convocatòria de l'Assemblea

29 de novembre de 2010

Convocatòria de l'Assemblea

27 de desembre de 2010

Convocatòria de l'Assemblea

2009

20 de febrer de 2009

Convocatòria de l'Assemblea

30 d'abril del 2009

Convocatòria de l'Assemblea

17 de juliol de 2009

Convocatòria de l'Assemblea

22 de desembre de 2009

Convocatòria de l'Assemblea

Ir al contenido