Fitxa Resum de la Inversió

Fitxa nº 12

Grup d'inversions

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT

Títol

“ACTUACIONS PER A LA INTEGRACIÓ DE LA NOVA ADDUCCIÓ EN EL SISTEMA BÀSIC METROPOLITÀ DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE”

Pressupost (dades en m€)

 • 1.710 €/m
 • Estat

  Antecedents

  L'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, va aprovar el 26 de juliol de 2010 per Junta de Govern el projecte bàsic de la “Nova Adducció des de l'ETAP de la Presa (Manises) a la xarxa metropolitana d'aigua en alta”. En aquest projecte bàsic es defineix l'actuació consistent en una nova adducció des de l'ETAP La Presa perquè siga capaç de garantir el transport dels cabals demandats pel proveïment a l'Àrea Metropolitana.

  El citat projecte bàsic al seu torn va quedar dividit en diferents projectes d'execució, diferenciats per trams.
  • “Nova Adducció des de l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de la Presa (Manises) a la xarxa metropolitana d'aigua en alta. Tram I”, obres finalitzades al febrer de 2016.
  • “Nova Adducció des de l'ETAP de la Presa (Manises) a la xarxa metropolitana d'aigua en alta. Tram I. Fase II” obres finalitzades al maig de 2018.
  • “Nova Adducció des de l'ETAP de la Presa (Manises) a la xarxa metropolitana d'aigua en alta. Tram II” al gener de 2020, s'emet l'Acta de Suspensió Temporal de les obres referents a la Nova Adducció. Tram II, on s'indica que les obres estan completament finalitzades, mancant la connexió de la instal·lació elèctrica amb la xarxa de mitjana tensió, que es troba pendent del permís d'Iberdrola.
  Des de l'execució de les obres, el procés de millora contínua en l'explotació del servei ha portat a incorporar en el projecte de noves actuacions elements que es considera adequat implementar també en la nova adducció recentment executada. La posada en servei també permet deixar fora de servei unes certes conduccions i habilitar connexions amb unes altres, actuacions que també s'aborden en aquest projecte.

  Resultats previstos

  L'objectiu del projecte és completar la funcionalitat de la Nova Adducció 2xDN1400 mm ETAP La Presa – Àrea Metropolitana de València, per a la seua integració en el Sistema Bàsic Metropolità de proveïment d'aigua potable.

  Descripció de la inversió

  La inversió presenta les següents actuacions:

  • Adequació i integració del sistema de telamando implementant un canal de comunicació per fibra òptica o wimax entre tots els trams que componen la Nova Adducció.
  • Subministrament elèctric mitjançant plaques solars fotovoltaiques en arquetes singulars amb la finalitat de millorar l'eficiència energètica de la xarxa.
  • Sistema de vigilància, seguretat i control d'accessos de les arquetes per a dotar de seguretat les arquetes singulars.
  • Sistemes de ventilació forçada en les arquetes amb molta profunditat.
  • Connexió entre les canonades de la nova adducció i el tub de HCC DN 1000 (Salt del Corb).
  •  Anul·lació antiga Adducció FG DN600 mm Manises – València. La Nova Adducció incrementa significativament la garantia de servei des de l'ETAP La Presa, la qual cosa permet dur a terme l'anul·lació i desconnexió completa de l'antiga adducció FG DN600 mm Manises – València.

  Municipis afectats

  Manises, Quart de Poblet, Mislata i València.

  Pla de control dels resultats

  Una vegada integrades les noves infraestructures i equipament de control en el sistema de proveïment d'aigua en alta, es podrà comprovar la millora en la regulació, operació, manteniment, funcionament i garantia del sistema hidràulic. Es milloren els indicadors de gestió associats a la garantia del servei.
  Ir al contenido