Fitxa Resum de la Inversió

Fitxa nº 2

Grup d'inversions

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT

Títol

REDACCIÓ PROJECTE NOVA ADDUCCIÓ ETAP LA PRESA – ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA. TRAM III

Pressupost (dades en m€)

ANUALITAT 2022: 530 (REDACCIÓ DE PROJECTE)

Estat

Antecedents

La Junta de Govern de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics aprova el 26 de Juliol de 2010, el projecte bàsic de «Nova adducció des de l'ETAP La Presa (Manises) fins a la xarxa metropolitana d'aigua en alta”. En aquest projecte bàsic es defineix l'adducció des de l' ETAP La Presa capaç de garantir el transport dels cabals demandats pel proveïment a l'àrea metropolitana. La Nova Adducció, amb un traçat aproximat de 13 km, dissenyada per a transportar un cabal de 6 m³/s, i l'execució del qual es pretén realitzar per trams i fases donada l'envergadura del projecte.

Els trams i fases considerats per a executar la Nova Adducció són els següents:

  • TRAM I: ETAP La Presa fins al Polígon Industrial La Cova (Manises). Ja executat.
  • TRAM II: Des de TRAM I fins a la carretera N-220 i connexió amb la canonada DN850 Matubo. Ja executat, mancant el subministrament elèctric en les instal·lacions.
  • TRAM III: des de TRAM II fins al ramal de Mislata.
  • TRAM IV: des de TRAM III fins al ramal de València.

L'àmbit d'aquest projecte és el denominat TRAM III.

Resultats previstos

Amb l'execució de la Nova Adducció des de l'ETAP de La Presa – Àrea Metropolitana de València s'aconseguirà:

  • Injectar cabals suficients al proveïment des de ETAP La Presa, en el cas d'una avaria de l'ETAP El Realón (Picassent) o en alguna de les seues adduccions principals.
  • Millorar i reforçar el proveïment de la zona nord de l'Àrea Metropolitana de València.

Descripció de la inversió

En el projecte està previst executar una doble conducció DN1400 mm S275 J2G4 amb soldadura helicoidal, des del final del Tram II fins al ramal de Mislata.

Municipis afectats

Manises, Paterna i València.

Pla de control dels resultats

Una vegada integrada la nova canalització en el sistema de proveïment d'aigua en alta, es podrà comprovar la millora en l'operació, manteniment i funcionament del sistema hidràulic. Amb aquesta inversió es milloren els indicadors de gestió associats a percentatge de xarxa crítica, índex de valor d'infraestructura i la demanda no satisfeta per fallada de canonada.
Ir al contenido