Fitxa Resum de la Inversió

Fitxa nº 3

Grup d'inversions

Millora dels processos de tractament

Títol

INSTAL·LACIÓ DE BUFADOR PER A RENTADA DE FILTRES I ALTRES MILLORES EN LA PLANTA POTABILITZADORA DEL REALÓN

Pressupost (dades en m€)

 • Total (IVA exclòs): 996.204,12 € (Inclou 10% Liquidació).
 • Anualitats:
  • 2022: 637.192,12 €.
  • 2023: 359.012,00 € .

Estat de la inversió

Antecedents

La Planta Potabilitzadora del Realón Picassent subministra juntament amb la Planta Potabilitzadora de la Presa (Manises), la totalitat de l'aigua potable consumida per la ciutat de València i la seua Àrea Metropolitana.
La Planta Potabilitzadora del Realón es va executar en 3 fases amb escalons d'1 m3/s, hasta completar su capacidad total de 3 m3
Els grups de rentada de filtres, així com les bufadors van anar instal·lant-se al llarg de les 3 fases, estant situades a la sala de bombes d'aigua filtrada de la planta potabilitzadora, allunyades del punt de consum (filtres).
Després de la transformació dels filtres d'arena en filtres de carbó actiu (CAG), es va observar que el cabal de rentada amb aire era insuficient, la qual cosa va obligar a la instal·lació d'una bufador de major capacitat. Addicionalment les bombes de rentada de filtres aspiren directament de la canonada d'ompliment de la galeria d'aigua filtrada, la qual cosa provoca un funcionament que no resulta òptim.

D'altra banda, dins del projecte d'augment de capacitat de tractament de la línia de fangs i altres millores, s'abordava part de la instal·lació de cloració que substitueix a l'actual.

Estudi d'alternatives

No procedeix.

Objectius previstos

La planta potabilitzadora del Realón (Picassent) subministra juntament amb la Planta Potabilizadora de la Presa (Manises), la totalitat de l'aigua potable consumida per la ciutat de València i la seua Àrea Metropolitana.

Descripció de la inversió

A grandes rasgos la inversión a realizar está constituida por las siguientes actuaciones:

 • Construcció de la infraestructura necessària per a albergar els equips de rentada de filtres (aire) al costat dels filtres de la tercera fase.
 • Instal·lació de nou CT per a subministrament de les bufadors de rentada en la seua nova ubicació (actual) i de les bombes de rentada en la seua ubicació futura (fossat al costat de la galeria d'aigua filtrada).
 • Instal·lació d'una nova bufador amb les mateixes característiques que l'última muntada i reforma dels quadres de protecció i maniobra, d'acord amb la major potència de la bufador a instal·lar.
 • Finalització de l'equipament de la sala de cloració mitjançant la instal·lació de nous cloradores.

Termini d'execució

12 mesos. Aquest termini vindrà condicionat per possibles incidències que afecten les condicions de servei de la Planta Potabilitzadora.

Externalitats mediambientals

La present actuacions té les següents externalitats mediambientals:

Positives

 • Reducció de sorolls en substituir les antigues bufadors per bufadors insonoritzades.

Negatives:

 • Durant la realització de les obres es faran treballs de moviment de terres i de transport de materials de construcció i d'equips a instal·lar, no esperant-se cap afecció sobre l'entorn i sobre les infraestructures públiques existents. En qualsevol cas, i si fora necessari, s'adoptarien les mesures adequades per a minimitzar les possibles afeccions derivades de l'execució de l'obra.
 • Durant l'explotació, no es preveu cap externalitat mediambiental negativa.

Pla de control dels resultats

Amb les actuacions plantejades es garanteix la facilitat d'explotació i manteniment.

Cost d'explotació associat de la inversió

La inversió proposada no suposa cap sobrecost o economia addicional.

Ir al contenido