Fitxa Resum de la Inversió

Fitxa nº7

Grup d'inversions

MILLORES EN L'OPERACIÓ DEL SISTEMA I QUALITAT DE L'AIGUA

Títol

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DELS TEMPS DE PERMANÈNCIA I QUALITAT DE LES AIGÜES EN EL SISTEMA DE PROVEÏMENT METROPOLITÀ

Pressupost (dades en m€)

  • INVERSIÓ TOTAL: 1.473.
  • ANUALITAT 2022: 334.

Estat

Antecedents

En la inversió EMSHI “ Adequació i equipament en depòsits metropolitans i arquetes de regulació” de l'any 2018, s'incloïen una sèrie d'actuacions en els depòsits metropolitans, per a millorar els temps de permanència de l'aigua que emmagatzemen.

L'anàlisi dels depòsits per a millorar els temps de permanència es realitza mitjançant models de computació dinàmica de fluids (CFD) i models de simulació matemàtica, comprant-se el temps de permanència de l'aigua en el seu interior, la detecció de les zones amb mescla deficients, i els volums d'aigua ineficients en cadascun d'aquests. S'analitzen diferents escenaris per a determinar la configuració del funcionament hidràulic del depòsit que proporcione els resultats més òptims.

D'altra banda, durant l'any 2020 s'ha realitzat la posada en marxa del desdoblament de la canonada de l'Horta Nord PK0 – Puçol, mitjançant una nova canonada de fosa dúctil DN600 mm, incrementant la garantia de servei en el sistema de proveïment d'aigua en alta entre l'estació de regulació PK0 i el municipi de Puçol, el qual presentava una única canonada amb xarxes ramificades. Les poblacions que són proveïdes per aquestes infraestructures són: Museros, Emperador, Massamagrell, Rafelbunyol, El Puig de Santa María, La Pobla de Farnals, i Puçol

Resultats previstos

Les actuacions previstes en els depòsits metropolitans reduiran els temps de permanència de l'aigua, afavorint la regeneració contínua d'aquesta, millorant el funcionament del sistema hidràulic i la qualitat de l'aigua subministrada.

Addicionalment, les actuacions previstes inclouen millores en l'operació i regulació de les conduccions de l'Horta Nord, per a reduir el temps de permanència medie de l'aigua en el sistema de proveïment de l'Horta Nord, evitant la presència de trams de canonada sense circulació efectiva d'aigua durant llargs períodes de temps, equilibrant l'aprofitament de les infraestructures hidràuliques i incrementant la seguretat del sistema hidràulic i la seua operació remota des del lloc de control.

Finalment, amb la finalitat d'aconseguir una disponibilitat de recursos d'aigua bruta alternatius, i amb això poder cobrir períodes de sequera o restriccions en l'aigua bruta que entra al sistema d'aigua en alta des de les ETAP, està prevista la realització de sondejos d'investigació en diversos depòsits metropolitans

Descripció de la inversió

S'inclouen adequacions de millora en els depòsits metropolitans nº10 (La Coma), nº11 (Puçol), nº12 (Parc Tecnològic 6.000 m³), nº13 (Albalat dels Sorells), nº14 (Museros) i nº15 (Godella), consistents en treballs d'obra civil (murs deflectors a l'interior dels gots, sistemes antivòrtexs, …) i obra mecànica (independitzar canonades d'entrada – eixida, simplificació de circuits, ….) per a reduir els temps de permanència de l'aigua a l'interior d'aquests, així com altres treballs necessaris per a millorar l'operació i funcionament d'aquestes infraestructures.

En la canonada de desdoblament de Horta Nord està previst l'equipament electromecànic de vàlvules i instal·lació de cabalímetres, en la connexió amb la canonada DN450 de proveïment a les platges de La Pobla de Farnals i El Puig de Santa María.

S'efectuaran sondejos d'investigació al costat dels depòsits metropolitans nº9 (l’Andana Paterna), nº13 (Albalat dels Sorells) i nº14 (Museros).

Municipis afectats

Diversos municipis de l'Àrea Metropolitana de València.

Pla de control dels resultats

Una vegada integrades les noves infraestructures i equipament de control en el sistema de proveïment d'aigua en alta, es podrà comprovar la millora en els temps de permanència de l'aigua en el sistema. Amb aquesta inversió es milloren els indicadors de gestió associats a la qualitat de l'aigua.

Ir al contenido